Drut do Aluminium

Informujemy, że poszerzyliśmy asortyment drutu do aluminium o gatunek ER 5754 – AlMg3.

Drut aluminiowy ze stopu AlMg3 zalecany do spawania stopów Al-Mg zawierających mniej niż 3% Mg. Stop posiada dość dużą wytrzymałość i dobrą odporność na korozję.

Spełnia następujące normy:

EN ISO 18273: S Al 5754

AWS A 5.10: ER 5754

Spawanie metodą MIG:

Średnica 0,8 1,0 1,2 Szpula 7 kg

Spawanie metodą TIG:

Średnica 1,6 2,0 2,4 3,2 4,0 Opakowanie 5kg

Certyfikat CE oraz atest 3.1

W swojej ofercie mamy również dostępne druty aluminiowe:

ER 5356 – AlMg5

Drut AlMg5 jest jednym z najszerzej stosowanych spawalniczych stopów aluminium. Zapewnia wyższą odporność na pękanie niż spoiwa o mniejszej zawartości magnezu.

Spełnia następujące normy:
EN ISO 18273: S Al 5356
DIN 1732.SG-AlMg5
AWS A 5.10: ER 5356

Spawanie metodą MIG:

Średnica 0,8 1,0 1,2 Szpula 2kg i 7kg

Spawanie metodą TIG:

Średnica 1,6 2,0 2,4 3,2 4,0 Opakowanie 5kg

Certyfikat TÜV oraz atest 3.1

ER 4043 – AlSi5
Stosowany do łączenia stopów AlMgSi oraz AlSi o zawartości krzemu do 7%. Stop nie jest wrażliwy na gorące pęknięcia a lico spoin jest prawie w całości pozbawione nalotu.

Spełnia następujące normy:
EN ISO 18273: S Al 4043
DIN 1762.SG-AlSi5
AWS A 5.10: ER 4043

Spawanie metodą MIG:

Średnica 0,8 1,0 1,2 Szpula 2kg i 7 kg

Spawanie metodą TIG:

Średnica 1,6 2,0 2,4 3,2 4,0 Opakowanie 5kg

Certyfikat CE oraz atest 3.1

ER 5183 – AlMg4,5Mn
Drut aluminiowy ze stopu Al.-Mg 4,5 Mn do spawania stopów aluminium o podobnym składnie. Spoiwo ma lepsze własności wytrzymałościowe niż AlMg5. Znajduje zastosowanie w konstrukcjach morskich oraz tam, gdzie wymagana jest wytrzymałość, udarność i odporność na korozję.

Spełnia następujące normy:
EN ISO 18273: S Al 5183
DIN 1732.SG-AlMg4,5Mn
AWS A 5.10: ER 5183

Spawanie metodą MIG:

Średnica 0,8 1,0 1,2 Szpula 2kg i 7 kg

Spawanie metodą TIG:

Średnica 1,6 2,0 2,4 3,2 4,0 Opakowanie 5kg

Certyfikat TÜV oraz atest 3.1