Automatyzacja spawania

W przypadku dużych przedsiębiorstw robotyzacja procesów produkcyjnych to dziś w zasadzie standard. Ponieważ przynosi ona zakładom szereg wymiernych korzyści, obecnie obserwować możemy naprawdę dynamiczny rozwój technologii, także w zakresie automatyzacji spawania. Na rynku funkcjonuje wiele firm proponujących nowoczesne, mniej lub bardziej zaawansowane rozwiązania robotyczne, wykorzystujące zarówno tradycyjne metody MIG/MAG/TIG, jak również technologie laserowe.

Dlaczego automatyzacja spawania jest warta wdrożenia?

Przede wszystkim zakup oraz wdrożenie rozwiązań robotycznych pozwala usprawnić i znacząco przyspieszyć procesy produkcyjne, gwarantując jednocześnie czystość i jednorodność uzyskiwanych spoin oraz powtarzalność procesów. Roboty nawet po latach pracy wykonywać ją będą zawsze dokładnie w ten sam sposób i z taką samą precyzją. Poza tym zachowują one jednostajne tempo pracy przez cały jej okres. Co równie istotne, uzyskiwanie zawsze dokładnych i estetycznych złączy w połączeniu z szybkim i jednostajnym tempem pracy pozwala nie tylko podnieść jakość wytwarzanych w zakładzie wyrobów czy zwiększyć możliwości wytwórcze przedsiębiorstwa, lecz także znacząco obniżyć koszty produkcji.

Kolejnym aspektem, którego nie powinno się pomijać rozważając wdrożenie procesów automatyzacji spawania w przedsiębiorstwie, jest zdrowie człowieka. Bez względu na stosowaną metodę łączenia materiałów jest to praca w trudnych, szkodliwych dla organizmu warunkach, chociażby ze względu na wydzielające się pyły i gazy.

Czy automatyzacja spawania zawsze się opłaca?

Bez wątpienia robotyzacja niesie za sobą szereg korzyści w różnych istotnych obszarach. Zanim jednak podejmie się ostateczną decyzję, należy dokładnie przeanalizować koszt zakupu stanowisk oraz wdrażania wybranych rozwiązań, a także możliwe do osiągnięcia korzyści. Szczególnie, jeśli roboty miałyby realizować wyłącznie ułamek produkcji.

Jeżeli koszt automatyzacji spawania okaże się niższy niż suma szacowanych zysków, nie zapominajmy, że za jakość złączy odpowiada nie tylko robot, lecz także stosowane materiały.