BHP w procesie spawania

Bez wątpienia jest to proces, który bez zachowania odpowiednich środków ostrożności, może nieść za sobą wiele niekorzystnych dla zdrowia konsekwencji. Dlatego też także w przypadku spawania opracowanych został szereg zasad BHP, których bezwzględnie należy przestrzegać w trakcie wykonywania pracy.

Nieprzestrzeganie zasad BHP w procesie spawania, a konsekwencje zdrowotne

Niezależnie od stosowanej metody spawacz narażony jest na szereg czynników, które mogą w trakcie wykonywanej przez niego pracy negatywnie oddziaływać na organizm. Do chyba najbardziej znanych konsekwencji zaliczyć można te związane ze wzrokiem. W większości przypadków jest to czynność, którą wykonuje się przy bardzo słabym oświetleniu, co potęguje zmęczenie oczu. Poza tym wzrok osłabić może również samo promieniowanie ultrafioletowe, które może stać się przyczyną charakterystycznego dla tej grupy zawodowej schorzenia, tj. tzw. oka łukowego (zapalenia spojówek i rogówki).

Szkodliwe dla zdrowia są ponadto opary wytwarzane w trakcie łączenia materiałów. Mogą one wywołać tzw. gorączkę metaliczną, a także stać się przyczyną bólów głowy czy pogorszenia wydolności płuc. Opary te podrażniają także jamę ustną, gardło oraz zatoki.

Praca w hałasie przekłada się również na osłabienie narządu słuchu. Negatywny wpływ na nerw słuchowy mają również powstające w trakcie procesu spawania chemikalia.

Najważniejsze zasady BHP w procesie spawania

Aby możliwie jak najlepiej chronić swoje zdrowie, w trakcie wykonywania pracy należy stosować obowiązujące dla tego zawodu zasady BHP, które nakazują m.in.:

    • stosowanie dedykowanych środków ochrony indywidualnej chroniących zarówno oczy, jak i całą twarz przed szkodliwym działaniem promieniowania ultrafioletowego oraz opiłków – okularów, przyłbic, tarczy oraz masek zgodnych z normą PN-EN 175;
    • noszenie niepalnej odzieży ochronnej, w tym rękawic i obuwia ochronnego, zgodnych z normami PN-EN ISO 11611, PN-EN 12477:2005 oraz PN-EN 12477:2005/A1:2007, a także PN-EN ISO 20345;
    • korzystanie z wentylatorów i innych urządzeń umożliwiających bezpieczne odprowadzenie oparów na zewnątrz oraz ograniczenie ilości pyłów wewnątrz.