Usługi >

Firma TIS stale śledzi nowe trendy w branży tramwajowej. Ze względu na długoletnie doświadczenie i wiedzę specjalistyczną w dziedzinie prawnej polskich procedur przetargowych firma TIS oferuje swoje usługi zagranicznym firmom rozważającym złożenie wniosku o udział w zamówieniach publicznych. Firma działa jako agent podczas procesu przetargowego lub jako partner, pomagając firmie składającej wniosek przez cały czas trwania postępowania. TIS oferuje również swoje usługi po wygraniu przetargu, jako podwykonawca, partner serwisowy lub w dowolnej innej roli gdzie  partner może okazać się przydatny.